Termeni si Conditii
 
Acesti Termeni si Conditii constitute acordul legal dintre Dvs. si S.C. HELLO Srl., proprietarul si administratorul siteului www.PisculSoarelui.ro , denumit in continuare pe scurt, generic, Website. Va rugam sa cititi acesti Termeni si Conditii pentru utilizarea in orice mod a Website-ului; acesarea si vizitarea Website-ului inseamnand acceptarea in totalitate si neconditionata de catre Dvs. a acestor Termeni si Conditii.
        Prin acordul Dvs. referitor la acesti Termeni si Conditii, declarati si garantati ca aveti cel putin 16 ani si capacitate deplina de exercitiu sau, in cazul unei persoane juridice, sunteti o societate inmatriculata si functionand in conformitate cu legile din Romania iar reprezentantii dvs. sunt in mod valabil autorizati sa exprime acordul dvs. legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea in orice alt mod a Website-ului si/sau a Serviciilor.
        Ca utilizator Website-ului sunteti de acord sa respectati Termenii si Conditiile mentionate aici si veti fi in exclusivitate raspunzator pentru tot ceea ce intreprindeti in legatura cu Website-ul.
 
1. DEFINITII
 
Termenii folositi in continuare vor avea urmatorul inteles:

Utilizator – orice persoana fizica, in varsta de cel putin 16 ani, cu capacitate de exercitiu deplina, care acceseaza Website-ul fiind interesata de datele, informatiile, articolele sau anunturile pe Website, publicate de S.C. HELLO Srl. sau de utilizatori in comentarii; precum si orice persoana fizica (inclusiv persoana fizica autorizata) si/sau persoana juridica care achizitioneaza Serviciile furnizate prin intermediul Website-ului.

Furnizor – societatea S.C. HELLO Srl., proprietara Website-ului, persoana juridica romana, cu sediul in comuna Godeni, sat Capul Piscului, jud. Arges, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Pitesti sub nr. J03/168/1992, CUI: 141948, capital social: 200 de lei, e-mail de contact: <pisculsoarelui@yahoo.com>

Website – site-ul www.PisculSoarelui.ro, inclusiv orice sectiune sau subpagina a acestuia. Site-urile si/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce apartin unor terti si care sunt accesate de catre Utilizatori ca urmare a legaturilor sau trimiterilor disponibile pe Website-ul www.PisculSoarelui.ro nu fac obiectul si nici nu intra in sfera acestei definitii.
 
2. SCOPUL URMARIT
 
Scopul acestor Termeni si Conditii este acela de a defini si reglementa conditiile de utilizare a Website-ului si a Serviciilor.

Website-ul contine legaturi (“link-uri”) sau trimiteri catre alte website-uri/pagini web pentru utilizarea carora se vor aplica termeni si conditii de utilizare specifici, astfel cum sunt acestia specificati pe website-urile/paginile respective, S.C. HELLO Srl. nefiind raspunzator si neasumandu-si nici o obligatie pentru continutul respectivelor website-uri si/sau cu privire la orice alte legaturi (“link-uri”) sau trimiteri din acestea catre alte website-uri sau pagini web. Includerea acestor legaturi (“link-uri”) sau trimiteri in Website este facuta de regula pentru ajutorul sau in interesul Utilizatorului, iar in alte cazuri in scop publicitar. Intrucat S.C. HELLO Srl. nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informatiilor prezente pe websiturile unor terti, la care se face trimitere pe Website, Utilizatorul acceseaza acele website-uri si/sau le foloseste produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc si pe propria raspundere.
 
3. DREPTURI DE AUTOR SI PROPRIETATE INTELECTUALA
 
S.C. HELLO Srl. ofera acces liber la site-ul www.PisculSoarelui.ro si va autorizeaza sa vizualizati, imprimati si sa transmiteti informatii existente pe site doar in scopuri personale, noncomerciale.
Intregul continut al Website-ului incluzand, dar fara a se limita la texte, imagini, grafice, precum si orice alte date si aplicatii, sunt proprietatea S.C. HELLO Srl. si/sau a partenerilor sai, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificarile ulterioare, precum si tuturor celorlalte legi, inclusive dar fara a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuala si industriala.
Preluarea oricaror informatii si/sau date de pe Website in scopul republicarii, distribuirii totale sau partiale sau in orice alte scopuri, sub orice forma, fara acordul scris prealabil al Furnizorului este strict interzisa si se pedepseste conform legilor in vigoare.
Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea materialelor puse la dispozitie de Furnizor prin intermediul Website-ului intr-un mod care violeaza legislatia romaneasca sau internationala in materie de drept de autor si proprietate intelectuala, implica raspunderea civila sau penala pentru astfel de actiuni.
 
4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI
 
Toate informatiile de pe acest Website sunt oferite “asa cum sunt”. Furnizorul nu ofera nici o garantie Utilizatorilor ca Website-ul va fi disponibil neintrerupt, la timp, sigur sau fara erori. Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica sau de a intrerupe, temporar sau permanent, partial sau in totalitate, serviciile puse la dispozitie prin intermediul acestui site, cu sau fara o notificare prealabila. Website-ului nu este raspunzator fata de utilizator, orice terta persoana fizica sau juridica sau institutie pentru modificarea, suspendarea sau intreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.
 
5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE FURNIZORULUI
 
Furnizorul se obliga sa remedieze in cel mai scurt timp posibil eventualele disfunctionalitati reclamate legate de functionarea Website-ului. Furnizorul nu ofera nicio garantie Utilizatorilor ca Website-ul va fi disponibil neintrerupt, la timp, sigur sau fara erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru pagubele directe si/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din aceasta cauza. Furnizorul nu este responsabil de intarzierile cauzate de defectiuni tehnice aparute la nivelul colaboratorilor si/sau partenerilor sai. Furnizorul nu poate fi tras la raspundere pentru activitatile Utilizatorilor, in special pentru furnizarea de continut eronat. Furnizorul declara ca este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala in legatura cu Website-ul Potrivit legislatiei in vigoare, Furnizorul are obligatia sa informeze de indata autoritatile publice competente despre activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informatiile cu aparenta nelegala furnizate de Utilizatorii Website-ului.
 
6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE UTILIZATORULUI
 
Utilizatorul are dreptul de a beneficia in intregime de Servicii, atat timp cat nu se constata o incalcare a prevederilor Termenilor si Conditiilor. Utilizatorul declara pe propria raspundere ca este titularul tuturor drepturilor de proprietatea intelectuala, inclusiv al drepturilor de autor in privinta continutului publicat in comentarii, inclusiv fotografii, si este de acord ca acesta sa fie pus la dispozitia publicului de Furnizor pe toate si oricare dintre platformele sale online. In afara informatiilor legate de propriile comentarii publicate pe site, Utilizatorului ii este strict interzis sa preia orice informatii de pe Website in vederea republicarii totale sau partiale sub orice forma, fara a avea acordul in scris al Furnizorului in acest sens.

Utilizatorilor le este Interzisa:

- Copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau pastrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor si informatiilor existente pe acest Website, in vederea utilizarii lor in alte scopuri decat cele personale, noncomerciale
- Incercarea de a interveni, prin orice mijloace, in continutul acestui Website, stergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor si informatiilor publicate, sau incercarea de a actiona in acest scop
- Folosirea oricaror adrese de e-mail publicate prin intermediul Website-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop in afara de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fara acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricarei dintre aceste reguli de mai sus atrage dupa sine raspunderea civila sau penala. S.C. HELLO Srl. va investiga faptele care implica asemenea incalcari, cooperand cu autoritatile pentru prevenirea sau impiedicarea unor astfel de incalcari.
 
7. PROCEDURA DE DEPUNERE SI SOLUTIONARE A PLANGERILOR SI SESIZARILOR PRIMITE DIN PARTEA UTILIZATORILOR
 
Orice Utilizator poate depune o plangere sau sesizare care priveste sau are legatura cu serviciile oferite de Furnizor pe Website in termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului si/sau aparitiei cazului sesizat.
Utilizatorii au posibilitatea sa transmita Furnizorului oricand plangeri si/sau sesizari cu privire la activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de un Utilizator al Website-ului care privesc si/sau au legatura cu serviciile furnizate de Furnizor ori cu privire la informatiile cu aparenta nelegala furnizate de un Utilizator al Website-ului, despre care au cunostinta.
Plangerile vor fi depuse prin email, la adresa: pisculsoarelui@yahoo.com
Plangerile si/sau sesizarile transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Utilizatorului, precum si orice alte date necesare Furnizorului in vederea identificarii evenimentului sesizat si o descriere cat mai detaliata a motivului pentru care a fost inaintata plangerea/sesizarea, astfel incat Furnizorul sa o poata solutiona in cel mai scurt timp posibil.
Plangerile/sesizarile vor fi analizate si vor primi raspuns in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la primirea acestora de catre Furnizor, in cazul in care au fost insotite de un set complet de date necesare identificarii Utilizatorului si/sau a problemei. In situatia in care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificarii problemelor semnalate si solutionarii plangerii/sesizarii respective, acesta va fi instiintat de Furnizor cu privire la informatiile lipsa, urmand ca termenul de solutionare de mai sus sa fie prelungit corespunzator.
Pentru a se adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa link-ul: http://www.anpc.gov.ro
 
8. ACORDUL CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA SI COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata prin Legea 102/2005, S.C. HELLO Srl. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii le furnizeaza cu ocazia accesarii Website-ului si/sau completarii formularelor disponibile pe Website.
Orice persoana care acceseaza Website-ul si/sau care ofera date si/sau informatii cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe Website, isi manifesta consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru ca S.C. HELLO Srl. sa prelucreze si sa colecteze datele cu caracter personal furnizate de Utilizatori cu aceasta ocazie.
Toate datele furnizate de catre dumneavoastra vor fi folosite doar in scopurile enumerate mai jos si cu respectarea intocmai a drepturilor si libertatilor dumneavoastra cu privire la viata privata, consfiintite si garantate de legislatia romana in vigoare. Acest set de informatii este denumit in continuare generic “Date”.
Datele vor fi prelucrate de catre S.C. HELLO Srl. in conformitate cu prevederile Legi 677/2001, putand fi folosite in scopuri asociate functionarii Website-ului, prestarii serviciilor companiei si a partenerilor sai, pentru: statistici – in vederea generarii de statistici utile administrarii site-ului.
Datele cu caracter personal colectate si procesate de catre S.C. HELLO Srl. prin intermediul Website-ului vor fi utilizate pentru scopurile asociate utilizarii de catre Utilizatori a Serviciilor, respectiv prestarii in conditii optime a Serviciilor, precum si, in general, a administrarii relatiei Furnizorului cu Utilizatorii si inclusiv intreprinderea de alte activitati de catre Furnizor, permise de lege, ce nu fac obiectul altor aprobari separate exprese din partea Utilizatorilor. Prin urmare, toate datele oferite de Utilizatori prin accesarea si/sau completarea formularelor disponibile pe Website vor putea fi colectate si prelucrate de catre Furnizor, putand fi folosite de catre acesta. In situatii exceptionale, conform prevederilor legale in vigoare, autoritatile pot solicita ca Furnizorul sa dezvaluie anumite informatii care pot conduce la identificarea unui Utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.
Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, Utilizatorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite stergerea datelor.
Pentru exercitarea oricaruia dintre aceste drepturi, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisa in acest sens, datata si semnata, la adresa: S.C. HELLO Srl. - comuna Godeni, sat Capul Piscului, jud. Arges, specificand totodata dreptul pe care doreste sa il exercite asupra datelor sale.
 
9. LEGEA APLICABILA. LITIGII
 
Drepturile si obligatiile partilor, mentionate in acesti Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care acestea le produc sunt guvernate de legislatia romana in vigoare. Orice litigiu care are ca obiect o disputa in legatura cu acesti Termeni si Conditii urmeaza a fi solutionat de instantele competente din Romania.
 
10. MODIFICAREA SI ACTUALIZAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR
 
Compania S.C. HELLO Srl., proprietarul Website-ului www.PisculSoarelui.ro , isi rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza oricand unilateral Termenii si Conditiile de utilizare a acestui site.
Vom anunta orice modificare aici, in aceasta pagina.